Skład graficzny

projekt_graficzny

Oferujemy profesjonalny skład graficzny
i przygotowanie do druku (DTP)
zarówno tłumaczonych dokumentów, jak i książek, folderów, ulotek, wizytówek.

Skład graficzny wykonywany jest przez grafika/operatora DPT mgr Agnieszkę Leśniak,
tel. 609 501 345, http://www.novigo-szczecin.eu/