Plany Pomorskiego Koła TEPIS w Szczecinie 2015/2016:

listopad/grudzień 2015

Repetytorium w zakresie ekonomii – sesja plenarna oraz sekcje językowe

1. Działalność gospodarcza w Europie.

2. Działalność tłumacza w Polsce – z perspektywy księgowego.

kwiecień/maj 2016

Repetytorium w zakresie ochrony zdrowia - sesja plenarna oraz sekcje językowe

Spotkanie ze służbą zdrowia za granicą.

Dokumenty medyczne, ubezpieczeniowe itp.

Najważniejsze wydarzenia w działalności Pomorskiego Koła TEPIS

w latach 2015-1992

29 maja 2015 I Repetytorium we współpracy z Wydziałem Filologicznym – Szkołą Tłumaczy Uniwersytetu Szczecińskiego

Głos środowiska tłumaczy w sprawie zmian do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, Krystyna Kołodziej – członek Rady Naczelnej TEPIS, pełnomocnik ds. Kół TEPIS

Podstawowe pojęcia dotyczące procedury europejskiego nakazu aresztowania - apl. adw. Piotr Pyclik - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S.j. Kornecki, Jaworska, Stankiewicz & Dzierżanowski

Warsztaty w sekcjach językowych

- język angielski: European Arrest Warrant - Wojciech Wiśniewski

- język francuski: Mandat d’arrêt européen – prof. Beata Kędzia-Klebeko

- język niemiecki: Europejski nakaz aresztowania a procedura ekstradycyjna w Republice Federalnej Niemiec w praktyce tłumacza - Andrzej Krajewski

- językrosyjski: Проблемы применения европейского ордера на арест государствами -членами ЕС – dr Tomasz Szutkowski

- językwłoski: Dalla Decisione quadro del Consiglio del 13.06.2002 relativa al mandato d’arresto europeo. Glossario. -Angelo Sollano

17 stycznia 2015 XIV Szczecińskie Laboratorium Tłumaczy we współpracy z Wydziałem Filologicznym – Szkołą Tłumaczy Uniwersytetu Szczecińskiegoo

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa o cudzoziemcach mjr SG Romuald PRZEZDOMSKI - starszy specjalista w Zespole ds. Migracji Grupy ds. Cudzoziemców Placówki Straży Granicznej w Szczecinie

Warsztaty w sekcjach językowych

- języka angielskiego: Kontrakty marynarskie – agenci, armatorzy i inni - Wojciech Wiśniewski

- języka francuskiego Commission rogatoire internationale – prof. Beata Kędzia-Klebeko

- języka niemieckiego: Grenzübergreifende Kriminalitätsbekämpfung - Uwe Rosentreter, FD LKA Soko Grenze, EK Schwedt/O

- językarosyjskiego: Актуальные проблемы борьбы с трансграничной преступностью уголовно- -процессуальными средствами – dr Tomasz Szutkowski

- języka włoskiego: Protezione dei rifugiati: glossario dei termini chiave - Angelo Solano

14 czerwca 2014 XIII Szczecińskie Laboratorium Tłumaczy Szkolenie z zakresu wykorzystania oprogramowania komputerowego SDL Trados Studio w tłumaczeniach pisemnych, organizowanym przez Szkołę Tłumaczy Wydziału Filologicznego US, TEPIS w Szczecinie i autoryzowanego dystrybutora SDL Trados w Szczecinie dr inż. Agenor Hofmann-Delbor

26 kwietnia 2014Wprowadzenie do narzędzi CAT, nakreślenie aktualnych trendów rynkowych i ich wpływu na pracę tłumacza - dr inż. Agenor Hofmann-Delbor

22 marca 2014 XII Szczecińskie Laboratorium Tłumaczy we współpracy ze Szkołą Tłumaczy Uniwersytetu Szczecińskiego

Specyfika terminologiczna w prawie morskim, radca prawny – r. pr. Dariusz Szymankiewicz - z „Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego” w Szczecinie

Warsztaty w sekcjach językowych:

- języka angielskiego: Piracy in Somalia - mgr inż. Włodzimierz Bezoń

- języka francuskiego: Assignation devant le Tribunal de Commerce - prof. Beata Kedzia-Klebeko

- języka niemieckiego: Procedura wpisu statku zagranicznego do rejestru okrętowego - Paulina Leśniak

- języka rosyjskiego: Prawo morskie Federacji Rosyjskiej - dr Tomasz Szutkowski –

- języka włoskiego: Konwencja ONZ o Prawie Morza z 10 grudnia 1982 r. - Angelo Sollano

25 marca 2013 XI SzLT Zasady obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym - Prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

Sprawy bieżące środowiska tłumaczy, Paulina Leśniak – prezes Pomorskiego Koła TEPIS w Szczecinie

14 stycznia 2013 X SzLT Instytucje prawa w pracy tłumacza - rozbieżności w nomenklaturze, Aneta Zatrwarnicka, radca prawny, Szczecin

16 listopada 2012 IX SzLT Postępowanie przed izbami morskimi – wypadki morskie, składanie protestów morskich etc., SSO Krzysztof Zaremba - Przewodniczący Izby Morskiej w Szczecinie

02 kwietnia 2012 VIII SzLT Udział tłumacza przy czynnościach notarialnych, Zofia Daleszyńska, notariusz prowadząca Kancelarię Notarialną w Szczecinie

17 października 2011 VII SzLT „Sprawa Kellgrena”, czyli tłumacz na sali sądowej - Marian Baranowski - tłumacz przysięgły języka angielskiego, członek Zarządu Pomorskiego Koła PT TEPIS

14 marca 2011 VI SzLT Tradycje rzymskie we współczesnym języku prawniczym - dr Rita Stankiewicz - adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Szczecińskiego, prodziekan

Dyskusja: Moda na zawód tłumacza: relacja adept – biuro tłumaczeń, adept - opiekun stażu, student – nauczyciel. Prowadzenie: Paulina Leśniak - prezes Zarządu Pomorskiego Koła PT TEPIS w Szczecinie

Koncert: Liry, lutnie, dudy i archaiczny głos - to właśnie brzmienie szczecińskiego zespołu muzyki średniowiecznej "Tryzna", który odkrywa muzykę minionych epok. Grupa wykonuje utwory z X - XV w. na replikach instrumentów dawnych, w ręcznie wykonanych strojach z epoki.

10 stycznia 2011 V SzLT Podsumowanie prac nad kodeksem tłumacza przysięgłego, Paulina Leśniak - prezes Zarządu Pomorskiego Koła PT TEPIS w Szczecinie

Komunikacja językowa, jako pogranicze psychologii i języka, dr psychologii Eunice Hempolińska – Nowik - psycholog, psychoterapeuta, wykładowca, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, wiceprzewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Szczecinie.

29 listopada 2010 IV SzLT Od czego zależy zrozumienie tekstów prawnych?, dr Agnieszka Choduń - adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, sekretarz Komisji Języka Prawnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Dyskusja na temat planowanej nowelizacji kodeksu tłumacza przysięgłego –prowadzenie Paulina Leśniak - prezes Zarządu Pomorskiego Koła PT TEPIS w Szczecinie

20 września 2010 III SzLT Narząd mowy i słuchu – jak mówić i słuchać w dobrym zdrowiu - dr n. med. Anna Dąbrowska - audiolog, foniatra, Zachodniopomorskie Centrum Mowy i Słuchu

Impostacja głosu, czyli jak korzystać z aparatu mowy - Grażyna Madej - aktorka Teatru Współczesnego, prowadzi warsztaty impostacji głosu

Uwagi tłumacza w tekście tłumaczenia dokumentu, Marian Baranowski - tłumacz przysięgły języka angielskiego, członek Zarządu Pomorskiego Koła PT TEPIS

12.04.2010, 19.04.2010, 26.04.2010 i 10.05.2010 II SzLT - Warsztaty impostacji głosu z p. Grażyną Madej, aktorką Teatru Współczesnego w Szczecinie

06.09.2010, 13,09.2010, 20.09.2010 i 27.09.2010 I Szczecińskie Laboratorium Tłumaczy - Warsztaty impostacji głosu - Grażyna Madej, aktorka Teatru Współczesnego w Szczecinie

17 do 19 marca 2006 Szkolenie „TRADOS” Fachhochschule Zittau/Marienthal, Niemcy

Prowadzenie szkolenia: Agnieszka Wujczak oraz K.–H. Freigang, wykładowca uniwersytecki z Saarbrücken

3-5 czerwca 2005 Szkolenie dla tłumaczy w zakresie terminologii dokumentów samochodowych i przeglądu technicznego pojazdów mechanicznych w Kreischa koło Drezna, przeprowadzone z inicjatywy kolegi mgr inż. Jerzego Charęzy, Akademia „DEKRA”, prowadzenie dr Wagner i Jerzy Charęza - moderator dyskusji. (12 tł.)

15 marca 2004 Szkolenie w areszcie śledczym dla mężczyzn JVA Moabit oraz w sądzie w Berlinie, z inicjatywy kol. Anny Otto (27 tł.)

25-27 kwietnia 2003 XIV Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego na promie m/f Polonia oraz w Ängelholm w Szwecji (50 tł.)

Współpraca tłumaczy indywidualnych i biur tłumaczeń z instytucjami Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym. Przetargi i inne formy współpracy – Anna Michalska

Sytuacja na rynku tłumaczeniowym w Warszawie. Relacje agencje – tłumacz - Agnieszka Hein

Kultura słowa żywego. Emisja głosu, dykcja w języku polskim – Edyta Niewińska

Sekcja języka angielskiego

Tłumaczenie w obsłudze prawnej klientów zagranicznych z uwzględnieniem nowych dziedzin prawa i nowych rozwiązań prawnych – Dorota Staniszewska

Z raportu koronera – czyli rzecz o Paryskiej Nomenklaturze Anatomicznej – Kris Nowicki

Słownictwo dotyczące ekonomii – Marian Baranowski

Latin borrowings in legal English – Leszek Arsoba

Sekcja języka niemieckiego

Polska i niemiecka terminologia z zakresu planowania przestrzennego – Janusz Bykowski

Tłumaczenie realiów polskich i niemieckich w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej - Ekkehard Grube/Małgorzata Korzeb

Źródła terminologiczne tłumacza tekstów niemieckojęzycznych o tematyce transportowej - Wojtek Jasiewicz

Tłumaczenie prawnicze z języka polskiego na język niemiecki na tle innych tłumaczeń prawniczych - Joanna Krzemińska

Tłumacz wobec inwektyw (referat prof. J. Maliszewskiego) - Dariusz Krzywda

Terminologia celna - Izabela Tyburska

Sekcja języka francuskiego

Transpozycja prawa unijnego do prawodawstwa polskiego na przykładzie dyrektywy nowego podejścia - Barbara Bosek

O tłumaczeniu anglicyzmów na język francuski - dr Anna Dolata-Zaród

Instytucje i akty prawne Unii Europejskiej – wybrana terminologia – Anna Michalska

Sekcja języka rosyjskiego

Problematyka postępowania przygotowawczego - Helena Pukianiec

Ustrój sądów w Polsce i Rosji (referat Janusza Poznańskiego)

Trudności w tłumaczeniu dokumentów sądowych, notarialnych przy zdawaniu egzaminu na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego - Lucyna Smędzik

Terminy: sprawca, osoba podejrzana, podejrzany, oskarżony i skazany w przekładzie na j. rosyjski (referat Janusza Poznańskiego)

18 marca 2002 Tłumaczenie nazewnictwa szkół i instytucji zawodowych (21 tł.)

28-30 września 2001 XII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego oraz Hieronimki w Międzyzdrojach (80 tł.)

Podpis elektroniczny, UNIZETO Szczecin

Przyswajanie wyrazów obcych do języka polskiego - dr Ewa Kołodziejek, Szczecin

Tłumaczenie na język obcy, a tłumaczenie na język ojczysty – Wojtek Jasiewicz, Ashford, Wielka Brytania

Tłumaczenie sądowe – Janusz Poznański, Warszawa

Praktyczne aspekty zawierania umów i dochodzenia należności - r. pr. Tomasz Parus, Szczecin

Spółka partnerska jako nowa forma prowadzenia kancelarii tłumacza - r. pr. Tomasz Parus, Szczecin

Status quo spółki europejskiej – Anna Świetlińska, Katowice

Psychologia na użytek profesjonalisty - Michał Kawecki, Szczecin

Zawody lingwistyczne w dobie integracji europejskiej jako czynniki komunikacji interkulturowej – Dariusz Majkowski, Rzeszów

Sekcja języka angielskiego

Unifikacja terminologii prawnej w świetle globalizacji – dr Danuta Kierzkowska, Warszawa

Police Interviews of Suspects - David Wiliamson, Wielka Brytania

Profil tematyczny pracy tłumacza anglojęzycznej warszawskiej kancelarii prawniczej – Dorota Staniszewska, Warszawa

Businesswriting – Marian Baranowski, Szczecin

Sekcja języka niemieckiego

Prezentacja publikacji „Lehr- und Übungsbuch zur deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Übersetzung” - Wydawnictwo GIGA, Małgorzata Korzeb - przedstawicielka zespołu autorów

Tłumaczenie nazewnictwa szkół - Grażyna Zajączkowska, Warszawa

Pragmatyka leksykalna w tłumaczeniu prawniczym - prof. Juliusz Maliszewski

Opole

Terminologia podstawowych instytucji Unii Europejskiej - Janusz Bykowski, Szczecin

Sekcja języka rosyjskiego

Tłumaczenia sądowe – Janusz Poznański

Nielegalne przekroczenia granicy i nielegalny handel pojazdami – Helena Pukianiec

01 marca 2001 Pouczenie o uprawnieniach oskarżonego/obwinionego (17 tł.)

30 września 2000 Uroczyste Hieronimki (27 tł.)

9 czerwca 2000 Prezentacja – komputer w służbie tłumacza Sprawozdanie z Warsztatów w Warszawie (15 tł.)

29 listopada 1999 Przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych na zlecenie Sądu Okręgowego

30 września 1999 Hieronimki, gość specjalny krytyk muzyczny Mikołaj Szczęsny „Chopin w Szczecinie” (42 tł.)

27 maja 1999 Przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych na zlecenie Sądu Okręgowego

23.04.1999 Formalno-prawne i finansowe zasady działania polskich firm wykonujących umowy o dzieło na terenie Niemiec, Ryszard Samulak (18 tł.)

16 października 1999 IX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Ekonomicznego w Szczecinie (120 tł.)

Sesja plenarna

Samorząd tłumaczy – Izba Tłumaczy Polskich? Za i przeciw na przykładzie istniejących samorządów zawodowych - adw. Marek Mikołajczyk Dziekan Rady Adwokackiej w Szczecinie

Prawo autorskie dla tłumaczy Tomasz Siembida – prawnik - Kancelaria Prawna – Poznań

Prezentacja treningu usprawniania pamięci, koncentracji uwagi i myślenia z elementami szybkiego czytania Elżbieta Janowska – Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych

Inspiracja dla dydaktyków – uniwersalny kurs nauczania języków obcych - Piotr Wahl dyrektor – Liceum Języków Obcych i Informatyki „Perseverantia”

Struktura jednostek administracji samorządowej w Polsce – co tłumacz wiedzieć powinien - Janusz Bykowski – Ośrodek Integracji Europejskiej w Szczecinie

Ubezpieczenia finansowe – wprowadzenie do warsztatów w sekcjach językowych - Zdzisław Obstawski – broker ubezpieczeniowy - Kancelaria Brokerska „Asekuracja – Complex”

Sekcja języka niemieckiego

Polskie jednostki administracji samorządowej w tłumaczeniu na język niemiecki - Janusz Bykowski – Ośrodek Integracji Europejskiej w Szczecinie

Tłumaczenia tekstów prawniczych i sądowych ze szczególnym uwzględnieniem struktury sądownictwa niemieckiego – przykładowe dokumenty - Hans-Jürgen Brandt – Tłumacz j. rosyjskiego i j. polskiego - Intertext Rostock

Prezentacja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Wspierania Gospodarki oraz niektóre aspekty językowe tłumaczeń - Grzegorz Załoga – Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki

Tłumaczenie polisy na język polski – słownictwo, frazeologia - Irena Obstawska – tłumacz języka niemieckiego

Sekcja języka angielskiego

Angielskie instytucje sądownicze – specyfika terminologii prawniczej - Jolanta Justyńska – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wybrane (przez słuchaczy) problemy tłumaczeń policyjnych – od początku wykładu mile widziane pytania zarówno w j. polskim jak i w j. angielskim - David Conway Williamson – tłumacz policyjny j. polskiego w Londynie/Anglia

Wymagania formalne odnośnie tłumaczeń w zakresie dokumentacji patentowej - dr inż. Jan Borowski – tłumacz j. angielskiego i rzecznik patentowy

Rybackie konwencje międzynarodowe a terminologia rybołówstwa morskiego - Marian Baranowski – tłumacz j. angielskiego

Tłumaczenie polisy na język polski – słownictwo, frazeologia - Ryszard Jasiński – tłumacz j. angielskiego

Sekcja języka rosyjskiego

Polskie i rosyjskie dokumenty prawne dotyczące tymczasowego aresztowania - dr Beata Rycielska – Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Biznesmen u notariusza z tłumaczem przy boku – przegląd dokumentów sporządzanych przed notariuszem - Jerzy Wrzesiński – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Warszawa

Teksty prawno-ekonomiczne w j. starorosyjskim – trudności i jak je rozwiązywać - Włodzimierz Kozierkiewicz – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Miejsce przekładu prawniczego w programie translatoryki Instytutu Filologii Słowiańskiej US - dr Beata Rycielska - Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

17 stycznia 1997 Zawarcie związku małżeńskiego – tłumaczenie ustne (23 tł.)

28 lutego 1997 Akt oskarżenia – Waldemar Edelman (16 tł.)

11 kwietnia 1997 Umowa spółki z o.o. – Danuta Walerczyk, Barbara Szczepanek (21 tł.)

13 czerwca 1997 Bilans – Zbigniew Grochowski (26 tł.)

30 września 1997 Wydziały urzędu miejskiego – Dagmara Baumgart (21 tł.)

18-19 października 1997 VI Warsztaty przekładu prawniczego i ekonomicznego, Szczecin

Technika wykrywania sfałszowanych dokumentów - ekspert kryminalistyki z Biura Bezpieczeństwa Narodowego - dr Bogusław Zając

CAT - komputerowe wspomaganie tłumaczeń - prezentacja najnowszych programów komputerowych - Ryszard Jasiński

Postępowanie sądowe w świetle nowego kodeksu karnego - Janusz Poznański, wiceprezes PT TEPIS

Zakładanie spółek z kapitałem zagranicznym oraz dochodzenie roszczeń przed sądem w sprawach gospodarczych - adwokat Michał Krzyżankiewcz

Literatura zawodowa dla tłumaczy - Danuta Kierzkowska - prezes PT TEPIS

Sekcja języka angielskiego

System zunifikowanej terminologii POLTERM - Danuta Kierzkowska - Warszawa

Angielska terminologia szkolnictwa polskiego - Zofia Rybińska - Warszawa

Warsztaty komputerowe - Ryszard Jasiński – Szczecin

Sekcja języka niemieckiego

Niektóre aspekty tłumaczenia tekstów komunikacji masowej -Dariusz Majkowski - Rzeszów

Zu Wesen und Übersetzbarkeit scherzhafter Neologismen - dr Zygmunt Tęcza - Rzeszów, referat odczyta Dariusz Majkowski - Rzeszów

Z doświadczeń tłumacza sądowego: terminologia stosowana w obrocie prawnym z zagranicą w sprawach alimentacyjnych - dr Izabela Awęcka – Szczecin

Przepisy prawne w postępowaniu o adopcję - Danuta Walerczyk - Szczecin

Tłumaczenie bilansu na język niemiecki - Zbigniew Grochowski - Łobez

Warum haben „binden” und „Abcybinder” miteinander nichts zu tun? Zu einigen deutschen Entlehnungen in polnischen Dialekten und deren Einfluß auf die Übersetzerarbeit. - Dariusz Majkowski - Rzeszów

Sekcja języków romańskich

Tłumaczenie wyroku rozwodowego na język francuski - dr Krystyna Szafraniak - Szczecin

Organizacja Urzędu Miasta - tłumaczenie nazw wydziałów - dr Krystyna Szafraniak - Szczecin

Sekcja języków słowiańskich

Tłumaczenie wyroku sądowego w sprawie karnej w świetle nowego kodeksu karnego -Janusz Poznański - Warszawa

Problematyka tłumaczenia imion i nazwisk repatriantów z terenów byłego Związku Radzieckiego - Henryk Barszczewski - Chojna

Tautonimy w językach słowiańskich - dr Zygmunt Tęcza - Rzeszów, referat odczyta Dariusz Majkowski - Rzeszów

21 listopada 1997 Terminologia medyczna – Beata Prondzińska-Sadowska (27 tł.)

16 stycznia 1998 Komputerowy warsztat tłumacza – Juliusz Wasik (39 tł.)

27 lutego 1998 Komputerowy warsztat tłumacza cd. – Andrzej Leśniak (28 tł.)

27 marca 1998 Prawo karne – adw. Anna Stach (27 tł.)

02 października 1998 Uroczyste Hieronimki (38 tł.)

11 grudnia 1998 Przepisy Incoterms 90 – Zbigniew Bara

Sprawozdanie z Europejskiego Kongresu Tłumaczy – Izabela Jeżewska (23 tł.)

15.12.1995 – Współpraca wymiaru sprawiedliwości z tłumaczem – adw. Jan Źródlewski

20.03.1993 - Kurs obsługi komputerów – Ośrodek Promocji Informatyki ZETO Szczecin

26.02.1993 – rejestracja w Wydziale Spraw Obywatelskich w Szczecinie, nr 257

23.01.1993 – Sprawy podatkowe – przedstawiciel Izby Skarbowej w Szczecinie, wybór zarządu (17 tł.)

04.01.1993 – Kurs prawniczy – ogólne pojęcia prawnicze i spółki handlowe (14 tł.)

12.12.1992 II spotkanie Pomorskiego Koła PT TEPIS (15 tł.)

21.11.1992 – Zebranie założycielskie Pomorskiego Koła PT TEPIS w Szczecinie z inicjatywy Pauliny Leśniak i Andrzeja Leśniaka – sprawozdanie z I Międzynarodowego Forum Tłumaczy – (maj 1992), relacja z Hieronimek (30.09.1992) – Paulina Leśniak, Wykorzystanie techniki komputerowej w pracy tłumacza – Andrzej Leśniak (26 tł.)

Zebrała i zredagowała Paulina Leśniak, prezes Pomorskiego Koła Tepis w Szczecinie